Lively


กูเกิ้ลนำภาพบริการใหม่ “ไลฟ์ลี่” (Lively) มาให้ชม กูเกิ้ลเห็นว่า “ไลฟ์ลี่” จะทำให้มีผู้สนใจเวอร์ช่วลรีอัลลิตี้มากขึ้น เพราะมันไม่เหมือนกับเว็บไซต์ secondlife.com และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์จาก lively.com แล้วผู้ใช้สามารถเข้าไปไลฟ์ลี่ จากเว็บไซต์อื่นได้เลย เช่น บล็อก หรือเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้ง อย่างเฟซบุ๊ก (เอพี)

One thought on “Lively

 1. university of pennsylvania hospital
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/university-of-pennsylvania-hospital/]university of pennsylvania hospital[/URL]
  touch it lyrics
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/touch-it-lyrics/]touch it lyrics[/URL]
  wicked chicago
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/wicked-chicago/]wicked chicago[/URL]
  neopets lookups
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/neopets-lookups/]neopets lookups[/URL]
  sexy movie clips
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/sexy-movie-clips/]sexy movie clips[/URL]
  naked dance
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/naked-dance/]naked dance[/URL]
  sunset calendar
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/sunset-calendar/]sunset calendar[/URL]
  maryland board of nursing
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/maryland-board-of-nursing/]maryland board of nursing[/URL]
  fire emblem rom
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/fire-emblem-rom/]fire emblem rom[/URL]
  elan financial services
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/elan-financial-services/]elan financial services[/URL]
  marathon training schedule
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/marathon-training-schedule/]marathon training schedule[/URL]
  alexia moore
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/alexia-moore/]alexia moore[/URL]
  porn games online
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/porn-games-online/]porn games online[/URL]
  pherlure
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/pherlure/]pherlure[/URL]
  sugar cookie recipes
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/sugar-cookie-recipes/]sugar cookie recipes[/URL]
  rocky theme song
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/rocky-theme-song/]rocky theme song[/URL]
  werner trucking
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/werner-trucking/]werner trucking[/URL]
  pasadena humane society
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/pasadena-humane-society/]pasadena humane society[/URL]
  tn dmv
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/tn-dmv/]tn dmv[/URL]
  disney channel stars
  [URL=http://fukolumomo5.justfree.com/disney-channel-stars/]disney channel stars[/URL]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s