เมิงจะทิ้งกรูเหรอ..สาด

ไปอ่าน เจอที่น้องๆ วัยรุ่นในเว็บเค้ามาโพสต์ไว้

ความคิดของเด็กบางคนนี่ก็ฮาดีนะ คิดได้ไง

..”เ มิ ง จ ะ ทิ้ ง ก รู เ ห ร อ ส า ด ด ด ด ด + + เ มิ ง ไ ด้ สิ ท ธิ์ น้ า น ++ เ ด๋ ว เ น้”…

สรุปว่า น้องเสียใจมั้ยเนี่ย

555+

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s