เมื่อเบื่อหน่ายงานที่ทำ

การลาออก ย้ายงาน เปลี่ยนงานจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง มิใช่หนทางแก้ปัญหาที่แท้จริง ดังนั้น ก่อนที่จะคิดลาออกจากงานควรที่จะปรับความคิดของตนโดย

– รักในงานที่ทำ คิดปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ ทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ความตั้งใจทำงานและรักในงานที่ทำจะทำให้เรามีความสุข และได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

– สร้างกำลังใจให้ตนเอง คิดว่าเราโชคดี ที่มีงานทำในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้คนจำนวนมากกำลังตกงานหรือหางานทำด้วยความยากลำบาก การมองเห็นความลำบากของผู้อื่นทำให้เรามีกำลังใจ และรู้สึกว่าตนโชคดีที่ยังมีงาน

– คิดถึงรายได้จากการทำงาน การมีรายได้จากการทำงานช่วยให้เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น จึงรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความสามารถยังเป็นที่ต้องการของสังคม

การปรับเปลี่ยนความคิดช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำงาน ช่วยให้เรามีเวลาคิดไตร่ตรองถึงคุณค่าและความสำคัญของงานที่เราทำ

คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s