สวยตะลึง กับ อาการดอกบัว ที่ เมืองหวู่จิ้น ประเทศจีน

ตึกดอกบัวกลางน้ำ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ตึกดอกบัว” (The Lotus Building) เป็นผลงานสร้างสรรค์ของบริษัทสถาปัตยกรรมจากออสเตรเลีย ชื่อ Studio 505 ประกอบด้วยอาคารรูปดอกบัวกลางทะเลสาบเทียม จำนวน 3 อาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร และสวนสาธารณะเนื้อที่ 35,000 ตารางเมตร รูปทรงของตึกออกแบบให้มีกลีบบัวโอบหุ้มตัวอาคารไว้ กลีบบัวแสดงพัฒนาการของดอกบัวที่ค่อยๆเบ่งบานเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่เป็นดอกตูมในอาคารที่ 1 ดอกเริ่มบานแย้มในอาคารที่ 2 และดอกบานเต็มที่ในอาคารที่ 3 โดยระหว่างอาคารมีทางเชื่อมต่อถึงกัน

อาการดอกบัว ที่ เมืองหวู่จิ้น ประเทศจีน

lotus-building-wujin-2[6]

ถึงแม้จะยิ่งใหญ่อลังการ และงามสง่าคล้ายดอกบัวธรรมชาติ แต่นี่ไม่ใช่งานประติมากรรม เพื่อความสุนทรีย์เพียงอย่างเดียว อาคารรูปดอกบัวยังมีหน่วยราชการของเมืองหวู่จิ้นอย่างสำนักผังเมืองตั้งอยู่

หวู่จิ้น เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมส่งออกและอุตสาหกรรมไฮเทค แต่บรรยากาศทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก็ยังดำรงอยู่ เพราะหน่วยงานท้องถิ่นมุ่งหมายจะพัฒนาเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมควบคู่กันไป

ตึกดอกบัวจึงก่อกำเนิดขึ้น จากความต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นสื่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเป็นแลนด์มาร์คของเมือง โดยพยายามกำหนดคุณค่าและสัญลักษณ์สำคัญให้กับเมือง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ของประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาเมืองในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม มีสถานที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีอนาคตที่สดใสเบ่งบานร่วมกัน การสร้างแลนด์มาร์คยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแนวทางการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมืองอีกด้วย

The Lotus Building ผลงานของ Australian architecture firm Studio 505.
Wujin, China
Sources: Studio505 / Designboom
ข้อมูลบางส่วนจาก manager.co.th